Výstavy

Veřejnosti je Klub znám především díky pořádání tří každoročních výstav na Karlově náměstí v areálu vedle Faustova domu.

První (malá) jarní výstava přináší především velmi rané květy vzácných rostlin pěstovaných většinou ve skleníku (Saxifraga, Primula, Dionysia, jarní cibuloviny), vystavené na speciální konstrukci.

Májová výstava je hlavní výstavní akcí Klubu. Odpoledne před jejím zahájením je pořádána vernisáž pro zvané hosty. Exponáty jsou z velké části zapůjčeny členy Klubu. Aranžéři je zakomponují do trvalé výsadby tak, aby celá expozice působila jako přirozený celek.

Podzimní výstava ukončuje sezónu a představuje skalničky pozdního léta a začátku podzimu, které jsou doplněny trvalkami, drobnými keři, podzimními cibulovinami, čarověníky, bonsajemi apod.

Jiřina Holubová

Začněte psát a stiskněte Enter pro vyhledávání

Shopping Cart