Tuzemské a zahraniční zájezdy

Při tuzemských autobusových zájezdech navštěvují členové Klubu skalky a zahrady význačných pěstitelů, botanické zahrady a arboreta. Zájezdy organizuje paní Dana Caltová.

Při zahraničních zájezdech jsou cílem evropská pohoří s lokalitami bohatými na skalničky. Se zážitky a fotodokumentací z těchto zájezdů jsou pak ostatní členové Klubu seznámeni na klubových přednáškách. Zájezdy organizuje pan Josef Macháček.

Expedice

V klubu skalničkářů Praha je řada členů, kteří téměř každoročně, někdy i vícekrát za rok, vyrážejí v menších skupinách za horskými rostlinami do celého světa. O jejich poznatcích se pak dovídáme na přednáškách Klubu. Záběr je široký – od Nového Zélandu po Ameriku. Nejvíc ale milovníky horské květeny přitahuje Asie. Následující snímek je z Číny.

Jiřina Holubová

Začněte psát a stiskněte Enter pro vyhledávání

Shopping Cart