Výměna semen

Je to významná činnost Klubu umožňující introdukci málo známých rostlin do kultury a poznání možnosti jejich pěstování v různých typech českých zahrad. Členové Klubu tak mohou i díky zahraniční výměně pěstovat bohatou škálu rostlin, které nejsou dostupné na trhu místních zahradnických firem. Výměnu semen má na starosti paní Anna Benešová.

Výměna semen – z historie po současnost

První výměna semen se uskutečnila na přelomu let 1970 – 71, řídil ji přítel Pankrác. Krátký seznam obsahoval 16 položek. Bylo však uskutečněno 2. kolo z příspěvku anglické The Alpine Garden Society.

Druhou výměnu (1971 -72) již obeslalo 33 dárců, na seznamu bylo 70 druhů, dirigentem byl Fr. Holenka.

V dalších létech se naší výměny zúčastnili i zahraniční členové Klubu. Úroveň výměny se zlepšovala s vyšší odbornou znalostí a s četností cestovatelských průzkumů do zahraničí (do r. 1989 do „spřátelených“, později i do ostatních částí Evropy, Asie a ostatních kontinentů). Přibývalo zkušených pěstitelů a cestovatelů, ochotných podělit se s ostatními členy o semena ze svých zahrad i toulek v přírodě. Ve vedení výměny semen se vystřídala řada přátel, nejdéle vedla výměnu Z. Tichá.

Do roku 2002 bylo rozdělování semen prováděno bez využití výpočetní techniky, prakticky se sáčkovaly všechny druhy. V dalších letech byly požadavky členů soustředěny do počítačové databáze, která provádí sumarizaci a sáčkují se pouze žádané druhy.

Výměnu semen má na starosti paní Anna Benešová. Index seminum 20010/2011 má 1955 položek od 85 dárců.

Jiřina Holubová

Začněte psát a stiskněte Enter pro vyhledávání

Shopping Cart