Jak investovat do podřízených dluhopisů a minimalizovat rizika?

Na finančních trzích existuje řada investičních nástrojů a strategií pro dosažení finančních cílů – jednou z možností je investování do podřízených dluhopisů. Tento typ dluhopisů může nabízet vysoké výnosy, zároveň sebou však nese zvýšená rizika. Jak do nich investovat a minimalizovat tyto rizika? To se dozvíte v následujícím článku.

Co jsou podřízené dluhopisy

Podřízené dluhopisy jsou typem dluhopisů, které mají nižší prioritu při splacení v případě likvidace emitenta, čímž se liší od dluhopis běžných. V praxi to znamená, že v případě finančních potíží nebo bankrotu emitenta jsou držitelé podřízených dluhopisů vyplacení až po držitelích nadřízených neboli seniorních dluhopisů. Díky tomuto vyššímu riziku jsou však obecně spojeny s vyššími výnosy.

Potenciální rizika investování do podřízených dluhopisů

Riziko je ve větší či menší míře součástí každého investování. V případě podřízených dluhopisů je toto riziko významné hlavně v případě defaultu, tedy situace, kdy není emitent svůj dluh schopen splatit. Pokud emitent zkrachuje, je pro investora náročné získat své investice zpět. V takovém případě mají držitelé podřízených dluhopisů menší šanci na plné vypořádání, jelikož přichází na řadu až po držitelích dluhopisů seniorních. Dalšími riziky jsou například riziko úrokových sazeb či nízké likvidity – podřízené dluhopisy je náročné prodat, když potřebuje investor získat peníze dříve.

Strategie pro minimalizaci rizik při investování do podřízených dluhopisů

Přestože investice do podřízených dluhopisů nese vyšší riziko, lze ho minimalizovat pomocí určitých strategií. Jednou z nich je například rozdělení investic do více dluhopisů různých emitentů. Další strategií je pečlivé ověření finančního zdraví emitentů a následný výběr správného emitenta dle těchto informací, v praxi však platí, že čím stabilnější společnost je pro investici vybrána, tím nižší výnos nabízí.

Výhody investování do podřízených dluhopisů

Podřízené dluhopisy mohou nabídnout vysoké výnosy mnohdy převyšující výnosy z tradičních dluhopisů či jiných druhů investic. Díky tomu jsou atraktivní pro investory, kteří jsou ochotni přijmout větší míru rizika s nimi spojenou. Další výhodou je, že podřízené dluhopisy mohou investorovi přinést diverzifikaci do investičního portfolia, což je klíčový proces pro minimalizaci dopadu ztráty v případě nějaké nezdařilé investice.

Jak začít investovat do podřízených dluhopisů

Prvním krokem investování do podřízených dluhopisů je výběr vhodného emitenta. Důležité je zaměřit se na jeho finanční zdraví a schopnost splácet, tento výběr může zahrnovat analýzu finančních výkazů emitenta a porozumění sektoru v němž působí. Dalším krokem je zvážení kupní ceny dluhopisu a srovnání s potenciálním výnosem, větší výnosy často souvisí s vyšším rizikem. 

Po zakoupení podřízeného dluhopisu je vhodné sledovat stav trhu a výkonnost emitenta, aby bylo možné v případě potřeby upravit finanční strategii. Investice do podřízených dluhopisů je vhodnější pro investory, kteří již mají zkušenost s vyhodnocováním míry rizika, které tato investice může přinést.

Závěr

Podřízené dluhopisy mohou být atraktivním způsobem investice pro investory ochotné přijmout vyšší rizika s nimi související. Správnou přípravou strategie a pečlivou analýzou je možné rizika minimalizovat, je však třeba stále počítat s tím, že jako každá investice i podřízené dluhopisy nesou možnou hrozbu ztráty kapitálu.

Vždy je důležité pamatovat, že investice by měly být v souladu s individuálními finančními cíli a možnostmi investora a že je třeba brát zřetel na hranice jeho rizikové tolerance.

Jiřina Holubová

Začněte psát a stiskněte Enter pro vyhledávání

Shopping Cart