Klub skalničkářů Praha

english česky

Setkání představitelů klubů skalničkářů České a Slovenské republiky

Ilustrace


Klub skalničkářů PrahaThe Rock Garden Club Prague


vás zve na tradiční


Setkání představitelů klubů skalničkářů České a Slovenské republiky


pod záštitou


MUDr. Pavla Béma
primátora hl. m. Prahy

které tentokrát, po 20 letech (1988), hostí Klub skalničkářů Praha.

setkání se koná v hotelu Vltava, Řež u Prahy v termínu

26-28.9.2008

Letošnímu setkání jsme udělili speciální náplň:

„Význam, záchrana a uchování genofondu starých českých a slovenských kultivarů alpínek, konifer a nízkých okrasných rostlin“

Protože představují estetické dědictví našich zručných pěstitelů, šlechtitelů a sběratelů, které nesmí být zapomenuto

Předpokládáme účast zástupců všech 20 klubů, hostů a přednášejících


Program


26. 9. 2008 - v odpoledních hodinách příjezd účastníků do hotelu Vltava, Řež u Prahy, ubytování, večeře od 18 hodin.
19 hodin - informace předsedů/představitelů o činnosti klubů.
27. 9. 2008 - po snídani ( od 8:00 hodin) odjezd na dopolední exkurze
- Dendrologická zahrada VUKOZ Silva Taroucy, alpinum Botanického ústavu Průhonice.
Oběd zajistíme v Průhonicích.
15 hodin - přednáškový blok krátkých informačních sdělení (15-30 minut)

„Význam, záchrana a uchování genofondu starých českých a slovenských kultivarů alpínek, konifer a nízkých okrasných rostlin“

ing.Vojtěch Holubec, CSc,.Genová banka VURV v.v.i.– Význam uchování genofondu rostlin; dědictví alpínek ze starých katalogů
doc. ing. Ivo Tábor, CSc., ředitel VUKOZ Průhonice –Historické dědictví šlechtění rostlin v Průhonicích a jeho uchování
ing. Petr Hanzelka, PhD. - Domácí odrůdy trvalek a skalniček a program na jejich uchování v Botanické zahradě hl.m. Prahy.
Zdeněk Zvolánek – Tvorba specializovaných rodových kolekcí alpinek u nás ve světě
RNDr. Jiří Červený - České a slovenské historické čarověníky a zakrslé formy dřevin, kolekce a uchování
Diskuse a příspěvky z pléna – očekáváme vaše názory, informace o zapomenutých rostlinách, návrhy
18 – 20 hodin - Slavnostní večeře.
20 hodin – Ota Vlasák – přednáška: Za horskou květenou Lesotha, Jižní Afrika
28. 9. 2008
„Quo vadis?“ – Vize, kam kráčí skalničkářské hnutí, diskuse, usnesení a závěr setkání,
Odjezd účastníků odpoledne.

Těšíme se na vaši plnou účast

Vojtěch Holubec
Předseda Klubu skalničkářů Praha
telefon 233 022 497, 731 587 826, e-mail: holubec@vurv.cz


2008-08-25 20:37:34
Vložil(a): Jan Beneš
TOPlist